TRADICE OD ROKU 1926

HISTORIE NAŠEHO DĚDY, OTCE A NAŠE

Brzy oslavíme sté výročí od založení

Od roku 1926 patří Okrasné školky v Bystřici pod Hostýnem k předním školkařským firmám v České republice a Evropě. Zakladatelem byl náš děda a praděda Antonín Horák. Díky jeho píli a vytrvalosti se školka stala významným podnikem s více než 1000 druhy okrasných rostlin. Firma však značně utrpěla během doby fašistické okupace a socialismu.

Velkým štěstím pro Bystřickou zahradnickou tradici byly však 70. léta, kdy se do podniku dostali potomci zakladatele - Jaroslav, Květoslav a Libuše. Po roce 1989 pokračují potomci každý ve své firmě. Společnost Horák a synové, Okrasné školky s.r.o. hospodaří v současnosti asi na 30 ha ve dvou střediscích a zaměřují se na velkoobchod i koncové zákazníky

Radek Horá

,,Zahradnická profese je vedle našeho zaměstnání i naší životní filozofií. Po generace naši firmu stavíme na tradici, odbornosti a rodinném přístupu."

Jsem ze srdce rád, že Vám mohu nabídnout své mnohaleté zkušenosti v zahradnickém oboru, podpořené i teoretickým vzděláním na Střední zahradnické škole v Brně Bohunicích a poté na Mendelově univerzitě v Brně, Zahradnické fakultě Lednice na Moravě.

Měl jsem štěstí, že od 15 let jsem mohl každé prázdniny trávit na odborné praxi po Evropských školkách. Takto jsem sbíral cenné zkušenosti v Německu u Sämann Baumschule, Dehner Gartencenter Rain, Dirr Baumschule - beratung, E.A.Stöckman Baumschule, v Rakousku Raiter Baumschule, nebo v Holandsku Joh. Stolwijk & Söhne Baumschule Boskoop. Získané zkušenosti ve mně celý život rozvíjel můj otec, za což mu budu vždy vděčný. 

V současnosti zaštiťuji firmu po odborné stránce a starám se o naše rostliny pro Vás.

Tomáš Horák

"Proti všemu zdání, zahradník se nerodí ze semene, výhonku, cibule, hlízy ani štupru, nýbrž vzniká zkušeností, okolím a přírodními podmínkami."

Citát od pana Čapka podtrhuje to, že má zahradnická cesta byla klikatější. Vždy jsem miloval přírodu a její poznávání, k čemuž mě nasměroval můj otec Květoslav Horák. Protože má studia probíhala v době před rokem 1989, nikdy jsem nepočítal, že k tomuto oboru budu někdy moct patřit a teoreticky jsem byl spíše směřován k potravinářství a hygieně potravin. 

Byl to však právě můj otec, který mě v roce 1992 povolal do rodinné firmy. Doplnil jsem si ekonomické a marketingové vzdělání, zřídil si živnost soukromě hospodařícího rolníka a pod otcovým vedením jsem začal v zahradnickém oboru pracovat také. Rodinná tradice byla obnovena a málo kdo se může pochlubit praxí u mistra v délce několika desetiletí. 

Jsem rád, že s Vámi můžu sdílet své zkušenosti a organizační talent na Vašem projektu, mám to v naší firmě na starost. 

BUDOUCÍ RODINNÍ ZAHRADNÍCÍ

Tradice, která potrvá

Podobně jako v poválečném období jsou i dnes okrasní zahradníci poněkud na chvostu národního zájmu. Částečně to je pochopitelné vzhledem k malému podílu tohoto oboru na HDP naší země, ale zcela to je nepochopitelné vzhledem k základním lidským potřebám, kterou zeleň bezesporu je. Velkým problémem pak, stejně jako asi i v jiných oborech, jsou kvalitní zaměstnanci, skuteční odborníci a ne jen lidé s příslušným papírem. 

Pro současné majitele okrasných podniků ČR pak vzniká jakási nutnost rodinné posedlosti oborem, aby dnešní složitou dobu přežili, ne jinak tomu je i v Bystřici. Nicméně pan Antonín by se mohl těšit z týmu devíti pravnuků, kteří určitě zahradnickou tradici podrží.

REFERENCE

 Naši spokojení zákazníci

JSME ČLENY