TRADICE OD ROKU 1926

HISTORIE NAŠEHO DĚDY, OTCE A NAŠE

Brzy oslavíme sté výročí od založení

Od roku 1926 patří Okrasné školky v Bystřici pod Hostýnem k předním školkařským firmám v České republice a Evropě. Zakladatelem byl náš děda a praděda Antonín Horák. Díky jeho píli a vytrvalosti se školka stala významným podnikem s více než 1000 druhy okrasných rostlin. Firma však značně utrpěla během doby fašistické okupace a socialismu.

Velkým štěstím pro Bystřickou zahradnickou tradici byly však 70. léta, kdy se do podniku dostali potomci zakladatele - Jaroslav, Květoslav a Libuše. Po roce 1989 pokračují potomci každý ve své firmě. Společnost Horák a synové, Okrasné školky s.r.o. hospodaří v současnosti asi na 30 ha ve dvou střediscích a zaměřují se na velkoobchod i koncové zákazníky

Radek Horá

,,Zahradnická profese je vedle našeho zaměstnání i naší životní filozofií. Po generace naši firmu stavíme na tradici, odbornosti a rodinném přístupu."

Jsem ze srdce rád, že Vám mohu nabídnout své mnohaleté zkušenosti v zahradnickém oboru, podpořené i teoretickým vzděláním na Střední zahradnické škole v Brně Bohunicích a poté na Mendelově univerzitě v Brně, Zahradnické fakultě Lednice na Moravě.

Měl jsem štěstí, že od 15 let jsem mohl každé prázdniny trávit na odborné praxi po Evropských školkách. Takto jsem sbíral cenné zkušenosti v Německu u Sämann Baumschule, Dehner Gartencenter Rain, Dirr Baumschule - beratung, E.A.Stöckman Baumschule, v Rakousku Raiter Baumschule, nebo v Holandsku Joh. Stolwijk & Söhne Baumschule Boskoop. Získané zkušenosti ve mně celý život rozvíjel můj otec, za což mu budu vždy vděčný. 

V současnosti zaštiťuji firmu po odborné stránce a starám se o naše rostliny pro Vás.

Tomáš Horák

"Proti všemu zdání, zahradník se nerodí ze semene, výhonku, cibule, hlízy ani štupru, nýbrž vzniká zkušeností, okolím a přírodními podmínkami."

Citát od pana Čapka podtrhuje to, že má zahradnická cesta byla klikatější. Vždy jsem miloval přírodu a její poznávání, k čemuž mě nasměroval můj otec Květoslav Horák. Protože má studia probíhala v době před rokem 1989, nikdy jsem nepočítal, že k tomuto oboru budu někdy moct patřit a teoreticky jsem byl spíše směřován k potravinářství a hygieně potravin. 

Byl to však právě můj otec, který mě v roce 1992 povolal do rodinné firmy. Doplnil jsem si ekonomické a marketingové vzdělání, zřídil si živnost soukromě hospodařícího rolníka a pod otcovým vedením jsem začal v zahradnickém oboru pracovat také. Rodinná tradice byla obnovena a málo kdo se může pochlubit praxí u mistra v délce několika desetiletí. 

Jsem rád, že s Vámi můžu sdílet své zkušenosti a organizační talent na Vašem projektu, mám to v naší firmě na starost. 

BUDOUCÍ RODINNÍ ZAHRADNÍCÍ

Tradice, která potrvá

Podobně jako v poválečném období jsou i dnes okrasní zahradníci poněkud na chvostu národního zájmu. Částečně to je pochopitelné vzhledem k malému podílu tohoto oboru na HDP naší země, ale zcela to je nepochopitelné vzhledem k základním lidským potřebám, kterou zeleň bezesporu je. Velkým problémem pak, stejně jako asi i v jiných oborech, jsou kvalitní zaměstnanci, skuteční odborníci a ne jen lidé s příslušným papírem. 

Pro současné majitele okrasných podniků ČR pak vzniká jakási nutnost rodinné posedlosti oborem, aby dnešní složitou dobu přežili, ne jinak tomu je i v Bystřici. Nicméně pan Antonín by se mohl těšit z týmu devíti pravnuků, kteří určitě zahradnickou tradici podrží.

REFERENCE

 Naši spokojení zákazníci

JSME ČLENY

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si, co je nového
 

Když dne ubývá, horka přibývá. Slunce peče - déšť poteče. Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.

Končí doba pro dobývání rostlin z volné půdy. Letos jsme expedovali opravdu velké kousky. Jsme rádi, když naši zákazníci mohou ušetřit kus svého života, aby jim přinášely vzrostlé rostliny ihned stín za vedra, potěchu oka a celkovou radost. Pamatujte však, že tyto velké kousky potřebují i velkou péči a nepodceňujte zálivku, hnojení i kontrolu...

Červen studený - sedlák krčí rameny. Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá. Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.

HORÁK A SYNOVÉ, OKRASNÉ ŠKOLKY s.r.o.

info@horak-skolky.cz
+420 573 380 464

Za drahou 1276
768 61 Bystřice pod Hostýnem
Česká republika

DIČ: CZ26215390
IČO: 26215390