MĚSÍČNÍ TIPY: PROSINEC

01.12.2021

Prosinec naleje a leden zavěje. 
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí.