MĚSÍČNÍ TIPY: ČERVEN

01.06.2021

Červen studený - sedlák krčí rameny. 
Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá.  
Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.