Mech v trávníku

20.04.2022

Nejčastějšími příčinami nárůstu mechu bývá:

a/ stín
b/ přemokření trávníku
c/ špatné provzdušnění půdy a sekání trávy příliš nakrátko.

V uvedených případech zápasí tráva o přežití a bude trvat dlouho, než se zotaví. Mech totiž roste mnohem rychleji. Můžeme ho potlačit vydatným prohnojováním trávníku a použitím speciálních přípravků proti mechu. Tráva pak roste tak rychle, že se mech nedokáže plošně zapojit. Další krok představuje vápnění, nejlépe dolomitickým vápencem, mech preferuje kyselou půdní reakci. Pro odstranění mechu a zplstnatělé trávy pravidelně používáme kypřič trávníku a řezací hrábě. Trávníky s velkým zatížením provzdušníme propícháním zahradními vidlemi nebo speciálními provzdušňovači. Pokud ještě do vzniklých otvorů nasypeme ostrý písek nebo písčitý trávníkový substrát, vydrží provzdušnění déle. Očištěné plochy dosejeme regenerační travní směsí.