KVĚTNOVÁ ZAHRADA V PRANOSTIKÁCH

02.05.2022
  • V květnu-li hrom se ozývá, v červnu zřídka mrholívá.
  • Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem.
  • Když se v máji blýská, sedlák si výská. 
  • Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají. 
  • V máji vlhko, chladno - bude vína na dno.
  • Deštivý květen - žíznivý říjen.
  • Jestli v máji neprší, červen to dovrší. 
  • Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček - poroste chlebíček.
  • Suchý březen, chladný máj - bude humno jako ráj.