MĚSÍČNÍ TIPY: LEDEN

21.01.2021

Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší.
 Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu.
 Leden studený, duben zelený. 

Přestože by se zdálo, že v lednu nás ještě žádná práce nečeká, chystáme se již na další sezónu. Zde je několik rad, jak i vy můžete své zahrádce pomoci v tento zimní čas.


 • Nakupujeme a objednáváme osivo pro časnější výsevy. U zelenin si všímáme pečlivě odrůd, jejich ranosti a odolnosti vůči chorobám a škůdcům.
 • Choulostivé rostliny chráníme před poškozením mrazem, rozlámáním větší vrstvou sněhu, případně větrem nebo prudkými výkyvy teplot, které způsobuje slunce přes den a výrazný pokles teplot v noci.
 • Přitlačíme všechny čerstvě vysazené dřeviny a trvalky, které povytáhl mráz.
 • Mnoha dřevinám nevadí tolik samotný mráz jako spíše úbytek vláhy. Nejvíce je to vidět u stálezelených dřevin. V období oblev doplňme dostatečnou vláhu.
 • Pokud není půda podmáčená nebo zmrzlá, můžeme i v tomto období zrýt záhony, které jsme nestihli zrýt na podzim. Větší hroudy promrznou a rozpadnou se.
 • Pečlivě kontrolujeme cibule a hlízy uložené přes zimu ve sklepě nebo na jiném vhodném místě. Měkké, nahnilé nebo jinak napadené vyhodíme, aby se nákaza dále nešířila.
 • V lednu lze začít s výsevy hrachorů pod sklo. Teplota postačí kolem 4 °C. Půda by měla být mírně kyselá.
 • Oleandry, které nezimováváme na chladnějším stanovišti, nenecháme přeschnout.
 • Rybkám v zahradním jezírku je třeba v ledu včas vytvořit dýchací otvor. Většinou postačí ponechat na hladině gumový míč nebo několik PET lahví.
 • Pozor při větrání na pokojové rostliny. Mrazivý vzduch může choulostivější tropické druhy silně poškodit.
 • Pokud jsme to v listopadu či prosinci nestihli, máme ještě šanci zakrýt nyní citlivější rostliny chvojím. Využijeme například větve z odstrojeného vánočního stromečku.